Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Πλήρης φοροτεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τις τρέχουσες αλλαγές της νομοθεσίας και των φορολογικών εξελίξεων στον τομέα των επιχειρήσεων.

Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.

Εκπροσώπηση της επιχείρησής σας ενώπιον των φορολογικών αρχών.

Μηνιαια αναλυτικη αναφορα προσαρμοσμενη στην κάθε επιχειρηση (reporting)

Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών – Transfer Pricing.