Λογιστικές Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες λογιστικές λύσεις και υπηρεσίες οργάνωσης και εποπτείας σε συνάρτηση με τις τρέχουσες εξελίξεις και με τα πιο σύγχρονα μέσα και για όλους του κλάδους επιχειρήσεων.   Απλογραφικά & Διπλογραφικά Βιβλία Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ. Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.   Οργάνωση & Επίβλεψη Πλήρης […]

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Πλήρης φοροτεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τις τρέχουσες αλλαγές της νομοθεσίας και των φορολογικών εξελίξεων στον τομέα των επιχειρήσεων. Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης. Εκπροσώπηση της επιχείρησής σας ενώπιον των φορολογικών αρχών. Μηνιαια αναλυτικη αναφορα προσαρμοσμενη στην κάθε επιχειρηση (reporting) Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών – Transfer Pricing.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Διαχείριση, επεξεργασία, προϋπολογισμοί, προβλέψεις και υποχρεώσεις μισθοδοσίας σε ασφαλιστικά, φορολογικά και εργατικά θέματα, με ασφάλεια και έγκαιρη ενημέρωση. Απογραφή στο ΙΚΑ και στα Επικουρικά ταμεία. Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ καθώς και σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ Αλλαγές ωραρίων προσωπικού 24/24

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για όλη την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησής σας σε θέματα φορολογικά και οικονομικά, μελέτη βιωσιμότητας επιχειρηματικού σχεδίου κ.α. Πλήρης κάλυψη συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορολογικά και οικονομικά θέματα Μελέτη βιωσιμότητας επιχειρηματικού σχεδίου Ταμειακός Προγραμματισμός

Φορολογική Έδρα

Διάθεση φορολογικής έδρας για τους πελάτες μας, με γραμματειακή υποστήριξη για προσωρινές ή μόνιμες κτιριακές ανάγκες σε ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας. Υπηρεσία διάθεσης φορολογικής έδρας με γραμματειακή υποστήριξη για να καλύψουμε τις προσωρινές ή μονιμες κτιριακές ανάγκες των πελατών μας σε ιδιοκτητα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας.

Διεκπεραίωση Εξωτερικών Εργασιών

Στη σύγχρονη επιχείρηση ο χρόνος είναι χρήμα και γι’αυτό η εταιρεία μας διεκπεραιώνει κάθε εργασία χωρίς να χρειάζεται ο πελάτης να μετακινηθεί από το χώρο του. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραίωση εξωτερικών γραφειοκρατικών εργασιών, συναλλαγών, υποθέσεων και υποχρεώσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και ταμεία.

Ίδρυση Εταιριών

Διαδικασίες ίδρυσης νέων εταιριών όλων των νομικών μορφών ανάλογα με τις ανάγκες σας και σύμφωνα με όλες τις φορολογικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές διατάξεις. Ίδρυση όλων των νομικών μορφών μετά από ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα οφέλη που σας παρέχουν ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Παροχή εξατομικευμένων και εξειδικευμένων υπηρεσίες και λύσεων σε όλους τους κλάδους της λογιστικής, μέσα από την πολυετή εμπειρία της εταιρίας μας. Άνοιξε το δικό σου λογιστικό γραφείο Η εταιρία μας, εδώ και 45 χρόνια, έχει συμβάλει στην οργάνωση περισσότερων από 20 λογιστικών γραφείων και παρέχει μία νέα υπηρεσία σε νέους που θέλουν να ανοίξουν το […]