Οι υπηρεσίες μας

Ολοκληρωμένες λογιστικές λύσεις και υπηρεσίες οργάνωσης και εποπτείας σε συνάρτηση με τις τρέχουσες εξελίξεις και με τα πιο σύγχρονα μέσα και για όλους του κλάδους επιχειρήσεων.
Πλήρης φοροτεχνική υποστήριξη σύμφωνα με τις τρέχουσες αλλαγές της νομοθεσίας και των φορολογικών εξελίξεων στον τομέα των επιχειρήσεων.
Διαχείριση, επεξεργασία, προϋπολογισμοί, προβλέψεις και υποχρεώσεις μισθοδοσίας σε ασφαλιστικά, φορολογικά και εργατικά θέματα, με ασφάλεια και έγκαιρη ενημέρωση.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για όλη την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησής σας σε θέματα φορολογικά και οικονομικά, μελέτη βιωσιμότητας επιχειρηματικού σχεδίου κ.α.
Διάθεση φορολογικής έδρας για τους πελάτες μας, με γραμματειακή υποστήριξη για προσωρινές ή μόνιμες κτιριακές ανάγκες σε ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας.
Ανάθεση κάθε είδους διεκπεραίωσης εξωτερικών γραφειοκρατικών εργασιών, συναλλαγών, υποθέσεων και υποχρεώσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και ταμεία.
Διαδικασίες ίδρυσης νέων εταιριών όλων των νομικών μορφών ανάλογα με τις ανάγκες σας και σύμφωνα με όλες τις φορολογικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές διατάξεις.
Παροχή εξατομικευμένων και εξειδικευμένων υπηρεσίες και λύσεων σε όλους τους κλάδους της λογιστικής, μέσα από την πολυετή εμπειρία της εταιρίας μας.

Με συνέπεια
και υψηλό αίσθημα ευθύνης

Από το 1976 έως σήμερα με περισοτερα από 20 άτομα εξειδικευμένο και καταρτισμέμο προσωπικό, καλύπτουμε με επιτυχία τις φορολογικές, λογιστικές και συμβουλευτικές ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.

Άνοιξε το δικό σου λογιστικό γραφείο

Η εταιρία μας έχει συμβάλει στην οργάνωση περισσότερων από 20 λογιστικών γραφείων και παρέχει μία νέα υπηρεσία σε νέους που θέλουν να ανοίξουν το δικό τους γραφείο ή σε πιο παλιούς συναδέλφους που θέλουν να εξελίξουν την επιχείρησή τους.

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να δούμε μαζί τις ανάγκες σας!

Ποιότητα, συνεχής ενημέρωση, ταχύτητα, πολυετής εμπειρία